LPI-1

In deze cursus maakt u in een week kennis met de basis die nodig is voor het behalen van het LPI-1 certificaat. De inhoud van deze cursus is toegespitst op mensen met weinig of geen ervaring met het beheer van Linux. Deze cursus leent zich ook uitstekend voor mensen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van basis Linux-kennis zonder dat daarop direct het LPI-1 examen volgt.

Deze cursus bevat de volgende onderwerpen:

 • Inrichting van een Linux systeem
 • De opstartprocedure
 • Linux installatie
 • Softwarebeheer
 • Basis Linux commando's
 • Bewerken van tekstbestanden
 • Bestandsbeheer
 • Werken met de Shell
 • Procesbeheer
 • Werken met devices
 • Beheer van schijf-gerelateerde hardware
 • Disk quotas
 • Permissies en ownership
 • Inleiding shell scripting
 • Inleiding SQL databeheer
 • Configuratie van de X omgeving
 • Beheer van gebruikers
 • Automatisch opstarten van processen
 • Localisatie en internationalisatie
 • Beheer van de systeemtijd
 • Logging
 • Basiskennis mail beheer
 • Beheer van printers
 • Networking fundamentals
 • Basis beveiliging
 • PGP encryptie

Deze cursus is bedoeld voor mensen met weinig of geen kennis van Linux die fundamentele kennis willen opdoen van dit besturingssysteem. De cursus is gericht op het behalen van de Linux-certificering LPI level 1, die u ook kunt behalen door de examens van CompTIA Linux+ te behalen. Zie voor meer informatie over het certificeringstraject deze pagina: (link)
Na deze training van vijf dagen bent u nog niet helemaal klaar voor het examen, maar heeft u de grootste hoeveelheid materiaal bestudeert en oefeningen in de praktijk gebracht. Daarna zult u door middel van zelfstudie nog moeten studeren om de stof te repeteren en de ontbrekende onderdelen te bestuderen. Voor elke cursist is dit anders door variatie in voorgaande kennis en ervaring in de IT.

Deelnemers aan deze cursus hebben geen Linux kennis nodig. Wel wordt enige computer ervaring met andere operating systems verondersteld.

De tijden voor deze cursus zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Naast deze cursustijden is nog zelfstudie vooraf en na de training nodig om goed voorbereid te zijn voor het examen.

handwithwater.jpg