Linux Performance Optimization

Een standaard Linux server is ingericht om een gemiddelde werklast goed af te handelen. Dat betekent dat als uw server een andere dan een gemiddelde werklast afhandelt, er veel aan de prestaties van uw server verbeterd kan worden. Veel servers kunnen op zijn minst 20% beter presteren door een aantal eenvoudige aanpassingen te doen. In deze cursus leert u eerst hoe u een analyse maakt van de huidige prestaties van uw Linux server. Vervolgens werkt u aan een aantal concrete scenario's om de prestaties van uw Linux server te optimaliseren.

 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Analyse van Linux performance

Voordat u de performance kunt verbeteren, moet u eerst een goed beeld hebben van wat uw server momenteel doet. In dit cursusonderdeel leert u te werken met algemene tools, zoals top, iostop, slabtop, iostat, vmstat en meer, die u in staat stellen een goed beeld te vormen van hoe uw server zich op het moment gedraagt.

  • Begrijpen wat er valt te optimaliseren

Om goed en efficient de prestaties van uw server te kunnen optimaliseren, is het noodzaak een beeld te hebben van de onderdelen van uw systeem die belangrijk zijn met betrekking tot performance. In dit cursusonderdeel leert u over de verschillende systeemonderdelen die een rol spelen, en vooral hoe deze elkaar wederzijds beïnvloeden. We vestigen daarbij de aandacht op de vier hoofdgebieden: netwerk verkeer, gebruik van RAM, IO en CPU.

  • Scenario 1: Installeren van een server voor optimale prestaties

Het optimaliseren van een server gebeurt al op het moment dat u deze installeert. Dan hebben we het niet alleen over te gebruiken hardware, maar ook over belangrijke keuzes als het bestandssysteem waarmee u gaat werken, of u partities danwel LVM's gaat gebruiken en hoe u ervoor zorgt dat de alignment op een moderne schijf optimaal is ingericht. In dit cursusonderdeel leert u alles over de optimale inrichting van uw server om het zo goed mogelijk te laten presteren.

  • Scenario 2: optimaliseren van I/O prestaties

After analyzing your system and finding out that there is a storage related performance issue, it's time to optimize. To optimize storage, the disk device, possibly the LVM layer, the LUN and partition alignment and different file system properties are involved, with the challenge that changing one of these will affect performance of the others involved as well. In this scenario you'll learn how to optimize I/O for different I/O usage scenario's

  • Scenario 3: Optimaliseren van het netwerk

Als u een druk bezochte web server host, hebt u waarschijnlijk de prestaties al meermaals door het plafond zien gaan, zonder dat duidelijk is waar het nu precies aan licht. In dit onderdeel leert u te doorgronden wat er op het netwerk gebeurt, en hoe u netwerk gerelateerde parameters aanpast om zo goed mogelijk te presteren.

  • Scenario 4: Optimaliseren van CPU intensieve applicaties

Soms kan het voorkomen dat u veel toepassingen hebt die allemaal intensief aandacht nodig hebben van de CPU. In dit onderdeel leert u hoe u deze toepassingen optimaliseert door gebruik te maken van standaardinstellingen zoals prioriteit en nice waarde, maar ook hoe u gebruikmaakt van CPU sets om CPU-intensieve toepassingen te optimaliseren.

  • Scenario 5: Optimaliseren van uw systeem voor Oracle

Bedrijfskritische toepassingen zoals Oracle en SAP hebben vaak heel specifieke parameters met betrekking tot prestaties. Te veel beheerders krijgen een lijstje met wensen van hun DBA waarin staat hoe Linux voor Oracle geoptimaliseerd moet worden. In dit cursusonderdeel krijgt u ook zo'n lijstje, maar zorgen we ervoor dat u begrijpt wat er gevraagt wordt en in hoeverre het ook zin heeft om de gevraagte parameters toe te passen.

Deze cursus is bedoeld voor Linux beheerders met ruime ervaring

Deze cursus is bedoeld voor Linux beheerders met ruime ervaring

handwithwater.jpg