IPv6 implementatie

In deze cursus leert u hoe u IPv6 implementeert binnen uw organisatie. Na een bondige inleiding in de eigenschappen van IPv6, waarbij de verschillende adrestypen aan bod komen, leert u hoe u IPv6 in gebruik neemt op uw server. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel Windows als Linux servers.

 

1. De noodzaak voor IPv6

In dit cursusonderdeel leert u waarom u IPv6 moet configureren op uw servers als u bereikbaar wilt maken.

2. IPv6 achtergrond

In dit cursusonderdeel leert u welke adressoorten er zijn en welk type adres u moet gebruiken binnen uw omgeving. Daarnaast leert u over de wijze waarop IPv6 gestructureerd is, zodat u de adressen op de juiste wijze toe kunt passen.

3. IPv6 aanzetten op uw server

In dit cursusonderdeel leert u hoe u IPv6 aan zet op uw server. Zowel Windows als Linux komen aan de orde. U leert hoe u uw interface configureert en hoe u test dat het ook werkt. Daarnaast maakt u kennis met IPv6 bijzonderheden zoals Neigbor Discovery Protocol en hoe u daar het beste mee omgaat.

4. IPv6 en uw services

Met alleen het aanzetten van IPv6 bent u er nog niet, uw services moeten ook ondersteuning bieden voor dit protocol. In dit onderdeel leert u hoe u gebruikmaakt van standaardtools om te achterhalen of uw service zijn diensten ook aanbiedt op IPv6, en als dat niet het geval is, hoe u uw service instrueert om ook op IPv6 te werken.

5. IPv6 en de firewall

Als u op uw server een firewall actief hebt, moet deze ook aangepast worden op de nieuwe IPv6 adressen. In dit cursusonderdeel leert u hoe u dit doet.

6. IPv6 en DNS

Als u intern de services aanbiedt op IPv6 is dat mooi, maar het wordt pas echt de moeite waard als uw server ook over IPv6 gevonden kan worden in DNS. In dit cursusonderdeel leert u hoe dit werkt.

7. Compatibiliteit: IPv6 tunneling over IPv4

Nog niet elke provider biedt IPv6 en dat betekent dat om een IPv6 server te kunnen bereiken, soms gebruikgemaakt moet worden van IPv4 als transportnetwerk. Als u meerdere IPv6 sites hebt met daartussen een IPv4 netwerk, is het tunnelen van IPv6 verkeer een oplossing. In dit cursusonderdeel leert u wat de mogelijkheden zijn en hoe u ervoor zorgt dat IPv6 ook werkt in een omgeving die vooral nog IPv4 is.

Voor deelname aan deze cursus moet u over basiskennis beschikken van netwerktechnieken.

09.00 - 16.30
handwithwater.jpg