Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ICT~Office, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing.

De volgende modules van de ICT~Office Algemene Voorwaarden zijn van toepassing:

Wanneer u zich via onze website inschrijft voor een training gaat u tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden.
handwithwater.jpg