Cursusaanpak 2.0 gelanceerd

Axolot heeft onlangs een pilot gelanceerd van een nieuwe manier van cursus geven die we graag versie 2.0 dopen. De aanpak voor deze nieuwe methode sluit perfect aan op de wens van veel van onze klanten die niet altijd de mogelijkheid hebben medewerkers een week op cursus te sturen.

Op verzoek van een van onze klanten hebben wij een maatwerk cursus shell scripting aangeboden die is samengesteld uit verschillende leervormen. Het programma bestaat uit een deel zelfstudie met begeleiding op afstand, inzending van huiswerk en een beperkt aantal klassikale bijeenkomsten. De pilot is succesvol verlopen en daarom heeft Axolot besloten deze leervorm vaker aan te bieden, voorlopig alleen in projectvorm. Is er een Axolot cursus die medewerkers van uw organisatie nodig hebben en hebt u de tijd niet om medewerkers de hele week in een lokaal te zetten? Neem dan contact met ons op om te bespreken hoe we de kennis over kunnen brengen op een manier die u een zo hoog mogelijk leerrendement biedt zonder dat de medewerker lang van de werkvloer gemist hoeft te worden.

Als voorbeeld vindt u hieronder het aanbod zoals we dat we voor de cursus Linux Shell Scripting hebben samengesteld.

De opzet van de training is als volgt:

Deel 1: Zelfstudie
Deelnemers krijgen het cursusmateriaal aangeboden en lezen dit vast een keer door. Er wordt geen uitgebreide studie verwacht, globaal doorlezen om een overzicht te krijgen van alle onderwerpen is voldoende.

Deel 2: Klassikale bijeenkomst
In een bijeenkomst die een dagdeel duurt, wordt een aantal belangrijke zaken betreffende de cursus besproken. Aandacht wordt besteed aan zaken die over het algemeen als moeilijk ervaren worden en deelnemers krijgen voldoende stof aangereikt om het volgende deel van de cursus in te gaan.

Deel 3: Zelfstudie en afstandsonderwijs
Deelnemers werken zelfstandig aan het bestuderen van de stof. Dit gaat vergezeld met drie huiswerkopgaven die ingestuurd worden naar de docent. Deelnemers krijgen deze inzendingen voorzien van commentaar weer terug. Ook kunnen deelnemers gebruikmaken van support op afstand en tijdens dit onderdeel vragen stellen aan de docent als bepaalde onderwerpen niet helemaal duidelijk zijn. De periode voor dit onderdeel bedraagt circa 2 weken.

Deel 4: Klassikale bijeenkomst (1 dag)
Er van uitgaande dat deelnemers alle stof bestudeerd hebben, wordt in deze klassikale bijeenkomst gewerkt aan een scripting scenario. In deze bijeenkomst gaat het er om het geleerde op zo efficiënt mogelijke wijze toe te passen, en kennis te maken met ontwikkeltechnieken die het scripten eenvoudiger maken.

Deel 5: Afrondende casusopdracht en beoordeling
Na afloop van de tweede klassikale bijeenkomst werken deelnemers aan een casusopdracht. In deze casusopdracht tonen ze dat de besproken technieken afdoende beheerst worden. De casusopdracht wordt door de docent beoordeeld en alleen als deze opdracht voldoende beoordeel is, krijgt de deelnemer een deelnamecertificaat.

watersplash.jpg