PowerShell basistraining

Met Windows PowerShell kunt u het beheer van uw Windows-server uitvoeren vanaf de command-line. Door eenvoudige commando's en kant en klare scripts kunnen veel voorkomende beheertaken makkelijker en sneller worden uitgevoerd.

Werken met het bestanden, directories, de registry, maar ook communiceren met websites: het kan allemaal met PowerShell. Ook voor tal van andere Microsoft-producten zoals Exchange is PowerShell uitstekend bruikbaar.

In deze basiscursus leert u hoe u de eerste stappen kunt zetten in het werken met PowerShell en het maken van uw eigen scripts.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie PowerShell
 • Werken met de interactieve shell
 • Overzicht CmdLets (commando's)
 • Een eerste script maken
 • Scripts bewerken met de Integrated Scripting Editor
 • Introductie objecten en eigenschappen voor objectgeorienteerd programmeren
 • Overzicht commando-structuren (if, for, while)
 • Werken met bestanden
 • Werken met WMI en Registry
 • PowerShell Remoting
 • PowerShell praktisch inzetten voor beheer van Active Directory, Group Policies, IIS, Exchange en andere Microsoft-producten

  Deze cursus is bestemd voor beheerders van Windows-omgevingen die nog niet eerder met PowerShell hebben gewerkt en die aan de slag willen met deze scripting-taal.

  Deelnemers aan deze cursus moeten beschikken over algemene vaardigheden in het werken met computers en software en moeten over praktische kennis van Windows beschikken.

  Dag 1: 09.00 - 16.30

  Dag 2: 09.00 - 16.30

  Dag 3: 09.00 - 16.30

  Windows PowerShell Cookbook (Boek)

  Elke cursist ontvangt het boek Windows PowerShell Cookbook. Dit boek gaat veel verder dan wat in de cursus behandeld wordt. Het bevat echter alles over de beginselen van PowerShell en na de cursus kan het boek dan ook gebruikt worden om alles nog eens na te lezen maar ook om verder te gaan met het gebruik van PowerShell.
  watersplash.jpg