Xen implementatie en beheer

Hoewel de virtualisatiemarkt gedomineerd wordt door VMware, is er nog steeds plaats voor alternatieven zoals Xen. Belangrijke leveranciers zoals Oracle en Novell hebben hun virtualisatie-oplossing op de Xen hypervisor gebaseerd. In deze cursus leert u hoe u een virtualisatie-oplossing inricht op basis van Xen. We werken daarvoor met de meest recente versie van SUSE Linux Enterprise Server.

1. Wat is Xen?
In dit onderwerp leert u wat de specifieke eigenschappen zijn van Xen virtualisatie en hoe Xen zich verhoudt tot andere virtualisatie oplossingen zoals KVM, VMware, Virtuozzo en Hyper-V. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende implementaties van Xen. Onder andere de Novell Xen stack en de Citrix XenServer stack komen aan de orde. Daarnaast krijgt u in dit cursusonderdeel een technisch overzicht van de wijze waarop in Xen virtualisatie wordt afgehandeld.

2. Opzetten van de host omgeving
Bij het inrichten van een gevirtualiseerde omgeving, is het van belang speciaal aandacht te besteden aan het opzetten van de host omgeving. In dit cursusonderdeel leert u aan welke hardware-eisen de host omgeving moet voldoen en hoe u de hosts inricht. Daarbij gaan we er van uit dat u een omgeving in wilt richten waar meerdere hosts betrokken zijn, en voor verhoogde redundantie de virtuele machines zijn opgeslagen op het SAN.

3. Installatie virtuele machines met paravirtualisation en full virtualisation
In dit cursusonderdeel wordt besproken hoe u Xen virtuele machines installeert in para en in full virtualisatie. We gaan in elk geval Windows en Linux als virtuele machines installeren. Daarbij leert u hoe de virtuele machine op de host wordt opgeslagen en wat daarbij de rol is van de management database.

4. Virtual machine storage backend
Een van de hoofdzaken bij het inrichten van Xen virtuele machines, is de wijze waarop opslag geregeld wordt. Standaard gebruikt Xen hiervoor een disk bestand. In dit cursusonderdeel leert u wat de verschillende mogelijkheden zijn om virtuele machines op te slaan. Daarnaast leert u hoe u het werken met disk bestanden optimaliseert en welke mogelijkheden er zijn om te werken met VMware bestanden.

5. Geavanceerd Hardwarebeheer
Wanneer er specifieke eisen gesteld worden aan een Xen virtuele machine, komt u er niet met de standaardinstellingen. In dit cursusonderdeel leert u hoe u kritische hardware beter kunt gebruiken. Zo komt de reservering van PCI-devices en CPU's aan de orde, en leert u hoe u CPU en werkgeheugen optimaliseert.

6. Geavanceerd Xen Networking
Standaard biedt Xen de mogelijkheid te werken met gebridgde netwerk devices. In deze oplossing werkt u intern in uw virtuele machine met een soort virtuele switch. Deze oplossing voldoet prima op een eenvoudige machine met één netwerkkaart. Heeft uw server meer dan één netwerkkaart, dan hebt u waarschijnlijk een van de geavanceerde mogelijkheden nodig, zoals de optie om te werken met meerdere virtuele bridges waardoor u netwerkkaarten aan specifieke virtuele machines kunt koppellen, of het aanmaken van een virtuele bridge die gebruik maakt van een NIC bonding device. In dit cursusonderdeel leert u hoe u dit regelt.

7. Live Migration
Waar u bij andere virtualisatieoplossingen moet betalen om een live migration uit te kunnen voeren, is deze mogelijkheid in de Xen stack gewoon standaard aanwezig. In dit cursusonderdeel leert u hoe u Xen virtuele machines op uw SAN installeert teneinde een live migration uit te voeren.

8. High Availability
Naast live migration, kunt u er ook voor zorgen dat Xen virtuele machines in een High Availability omgeving gebruikt worden. Dit betekent dat als de host waarop de virtuele machines momenteel draaien down gaat, de high availability stack ervoor zorgt dat deze machines zo snel mogelijk op een andere machine verder kunnen draaien. In dit cursusonderdeel leert u hoe u Pacemaker configureert om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van uw Xen virtuele machines gemaximaliseerd wordt.

9. Xen Troubleshooting
Hoe betrouwbaar de Xen virtualisatiestack ook is, soms gaat het mis. Als dat gebeurt, zult u moeten troubleshooten. In dit cursusonderdeel besteden we aandacht aan virtual machine troubleshooting. We maken hierbij gebruik van een aantal scenario's die in de virtuele machines geïnstalleerd worden zodat u kunt controleren dat u werkelijk beschikt over alle vaardigheden die nodig zijn om een beschadigde virtuele machine weer up te krijgen.

Voor deelname aan deze cursus moet u over een goede kennis van Linux of Unix beschikken. Bijvoorbeeld op het niveau van LPI level 1 of Certified Linux Professional.

Deze cursus is ontwikkeld voor iedereen die XEN Virtualisatie wil inzetten voor bedrijfsmatige doeleinden.

Voor deelname aan deze cursus moet u over een goede kennis van Linux of Unix beschikken. Bijvoorbeeld op het niveau van LPI level 1 of Certified Linux Professional.

waves.jpg