Understanding Virtualized Data Centers

Virtualisatie is niet meer weg te denken in de hedendaagse IT-omgeving. Inmiddels worden meer dan 80% van alle servers als virtuele machines uitgevoerd en vele omgevingen draaien 100% virtueel. Een virtueel datacenter biedt een flexibele en krachtige omgeving, die de eindgebruiker afschermt van de complexiteit die er achter schuilgaat.

Wanneer je virtualisatietechnologie wilt toepassen bouw je een fundament, gebaseerd op server-hardware, netwerk-hardware, een storage-oplossing en een hypervisor. Om succesvol virtualisatietechnologie toe te kunnen passen moet je verstand hebben van al deze kennisgebieden. Dat is een flinke uitdaging waarbij enige ondersteuning wenselijk is.

In deze 3-daagse training leren de cursisten, afkomstig uit één van de genoemde kennisgebieden, om de muren tussen de verschillende technologieën af te breken. De cursist krijgt inzicht in alle kennisgebieden die belangrijk zijn om succesvol met virtualisatietechnologie te werken. Want, om virtualisatie te laten werken, heb je een multidisciplinair team nodig, waarvan de verschillende mensen elkaar begrijpen en elkaars taal spreken.

Deze training is gericht op concepten en terminologie, waarbij geen nadruk wordt gelegd op producten van specifieke partijen in de markt. Voor de oefeningen wordt wel uitgegaan van concrete voorbeelden en hierbij is gekozen om de marktleiders/belangrijke spelers in de verschillende technologieën als uitgangspunt te gebruiken.

 

Gedurende deze 3-daagse training (70% theorie) krijg je inzicht in de drie kennisgebieden storage-, netwerk- en serverbeheer, zodat je elkaars taal spreekt en begrijpt om succesvol met virtualisatietechnolgie te werken.

Deze training is bedoeld voor mensen die in een virtualisatieomgeving werken en ervaring hebben in 1 van de genoemde kennisgebieden, maar meer willen weten van de andere kennisgebieden. Cursisten die een achtergrond hebben in of virtualisatie, storage of netwerken leren in deze training meer over elkaars vakgebied in de context van virtualisatie.

Storage-, netwerk- en serverbeheerders die al werken met een Virtualized Data Center.

watersplash.jpg